Detta är en register- och dataskyddsbeskrivning enligt Satokausi Media Oy:s personuppgiftslag (10 och 24 §) samt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Upprättad den 16.5.2019. Senaste ändring 22.5.2023 (precisioner om de registrerades rättigheter).

1. Registeransvarig

Satokausi Media Oy
Org.nr 2919584-1
Risto Rytis Väg 33, 00570 Helsingfors

2. Kontaktperson för registret

Juuso Karjula, juuso@satokausi.fi 0445555206

3. Registernamn

Satokausi.fi webbshop – kundregister

4. Laglig grund och syfte med behandlingen av personuppgifter

Uppgifter behandlas på grund av kundrelationen mellan kunden och Satokausi Media Oy, avtalet, webbplatsanvändningen, kundens uttryckliga samtycke eller lagstadgade skyldigheter.

5. Innehållet i registret

Vilka uppgifter om mig kan samlas in?

 • Uppgifter som användaren själv ger eller som identifierar personen
 • Identifieringsuppgifter, som namn
 • Personnummer för att identifiera kunden vid ingående av kreditavtal
 • Kontaktuppgifter som adress, e-postadress och telefonnummer
 • Betalningsinformation, inklusive kreditavtal och annan faktureringsinformation
 • Med kundens samtycke, platsinformation som används för att uppskatta leveranstiden
 • E-postadress och certifikat används för Google- eller Facebook-inloggning
 • Uppgifter som observerats och härletts från användningen av tjänster genom analys
 • Köphistorik, inklusive beställda produkter och deras priser
 • Leveransinformation, som vald leveransmetod och leveransadress
 • Användnings- och surfdata från webbshoppen samt enhetsidentifieringsuppgifter

Insamling och publicering av kundfeedback hanteras av Trustmary Finland Oy.

Det är obligatoriskt att ange identifierings-, kontakt- och betalningsinformation när du köper från Satokausi.fi via Internet.

Personuppgifter används för:

 • Underhåll av kundrelationer
 • Leverans, bearbetning och arkivering av beställningar
 • Förbättring av kundupplevelsen
 • Analys och statistiska syften
 • Produktion av mer personligt inriktat innehåll och marknadsföring
 • Förhindra missbruk
 • Tillhandahållande av bättre kundservice

6. Rutinmässiga källor till information

Uppgifterna som lagras i registret erhålls från kunden bl.a. via webbformulär, e-post, telefon, sociala medier, avtal, kundmöten och andra situationer där kunden lämnar sina uppgifter.

7. Rutinmässig överföring av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Vi kan överlåta vissa nödvändiga uppgifter till tredje parter för att garantera leverans samt för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter överförs också vid kredithanteringsbeslut till den kreditgivande parten.

Vi delar kunddata med Facebook Pixel och Google Analytics för att förbättra marknadsföring och annonsering, men vi garanterar att dina uppgifter förblir skyddade. Överföringen av uppgifter utanför EU eller EES är i enlighet med dataskyddsförordningen och det säkerställs att uppgifterna behandlas säkert.

8. Principer för datasäkerhet

Uppgifterna sparas i system som är skyddade med brandväggar, lösenord och andra tekniska skyddsåtgärder. De som behandlar uppgifterna är bundna av sekretess.

9. Rättigheterna för den registrerade

Du har rätt att:

 • Begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter
 • Begränsa eller invända mot behandlingen av dina uppgifter
 • Återkalla ditt samtycke när som helst

Om du vill utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via ovanstående e-postadress.

10. Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte har följt dataskyddsregler när vi behandlat dina uppgifter.

11. Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy. När vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig via e-post eller genom meddelanden på vår webbplats.