Skördesäsongskalendern

Skördesäsongskalenderns (Satokausikalenteri) syfte är att öka konsumtionen av grönsaker i Finland och uppmuntra till större mångsidighet. Kalendern som ursprungligen gjordes för eget bruk år 2011, gör det lättare att välja grönsaker som är i säsong genom att ställa upp dem i en lättläst skördetidskalender. Den opartiska kalendern är baserad på resultat av undersökningar som utförts av sakkunniga specialister.

Kalendern fungerar som en mångsidig informationsbank under hela året och vägläder användarna mot säsongens godaste smaker. Skördesäsongskalendern kompletteras årligen med nya grönsaker och deras egenskaper, antalet har redan stigit till närmare 200 grönsaker, frukter och bär. Användbar information om näring, inhemska fiskar, skogens och trädgårdens delikatesser samt många andra delområden inom mat finns också tillgängligt.

Skördesäsongskalendern har blivit ett fenomen i hela Finland och har hedrats med många olika pris inom mat och kultur. Det har uppstått en online-grupp kring @satokausikalenteri, med nästan 200 000 finska medlemmar sedan år 2013. Där kan medlemmarna dagligen inspirera varandra till ett mångsidigare och smakrikare ätande, där kan man dela med sig av sina tips och erfarenheter och tillsammans bidra till att förändra den finska matkulturen. Skördesäsong-kanalerna når dryga 700 000 finländare varje månad och flaggar för smakliga, ekologiska och prisvärda säsongsgrönsaker.

 

Matkulturen och konsumtionsvanorna förändras nu snabbare än någonsin tidigare.

Skördesäsongskalendern är Finlands största matbaserade digitala gemenskap som producerar nyckelfärdiga digikampanjer. Varje månad når vi dryga 700 000 finländare som är intresserade av att göra bättre val gällande konsumtion! Vi hänger med i förändringens vindar inom matvärlden och med hjälp av vår breda publik gör vi dem till kommerciella fenomen.

 

Vad kan vi hjälpa med?

  • Öka medvetenheten om partnern
  • Lanseringar och säljfrämjande åtgärder
  • Framhäva partnerns värden inom digital kommunikation
  • Call-to-action och att sänka köptröskeln
  • Att hållas i top of mind hos konsumenterna

 

Våra service produkter:

 

Så här jobbar vi

  • Varje samarbete planeras enligt partnerns behov. Satokausi Media Oy planerar, producerar, publicerar och rapporterar kampanjerna enligt ”nyckelfärdig” principen i Skördesäsong™ kanalerna. Allt producerat material lämnas över åt partnern, med fulla digitala rättigheter.
  • 1. På startmötet fastställs både målet för samarbetet samt produkterna, partnerns huvudsakliga budskap och tidpunkten för kampanjen.
  • 2. Satokausi Medias innehållsproducenter fördjupar sig i partnerns värderingar och affärsverksamhet och planerar sedan kampanjen baserat på det. Satokausi Media gör upp ett färdigt prissatt kampanjförslag som partnern får bekanta sig med. Senast en vecka efter att offerten accepterats gör Satokausi Media upp en publiceringsplan. Publiceringsplanen innehåller både en innehålls- och produktionsplan och publiceringsdatum.
  • 3. Det producerade innehållet överlämnas åt partnern minst en vecka innan publiceringen. Efter att kampanjen godkänts programmeras innehållet in på Skördesäsong™ kanalerna och publiceras med en timer.
  • 4. Samarbetet rapporteras månatligen, sju dagar efter månadens sista publikation. Innehållet vidareutvecklas ständigt på basen av data och publikens respons.

Vill du ha mer information om hur vi kan hjälpa?

Janni Kitti
samarbeter och företagskunder
050 5999880
janni(at)satokausi.fi

Samuli Karjula
CEO, grundare
samuli(at)satokausi.fi