Arvonnan säännöt

Järjestäjä
Satokausi Media Oy

Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan osallistuminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt yhteystietonsa (nimi ja sähköpostiosoite) arvontalomakkeelle Satokausikalenterin arvontalomakkeella 20-22.10.23. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Arvonnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden yritysten työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua arvontaan. Arvontaan osallistuminen edellyttää 15 vuoden ikää.

Osallistumisaika
Arvontaan voi osallistua ajalla 20.10.23-22.10.23.

Osallistuminen
Kilpailuun voi osallistua Satokausikalenterin messuständillä.

Palkinnot ja arvonta
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan yksi voittaja, joka saa Satokausi-tuotepaketin. Voittajat arvotaan 01.11.23 ja heille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

Voitoista ilmoittaminen ja voiton lunastaminen
Voittaja saa järjestäjältä tiedon voitosta arvontapäivänä. Järjestäjä ei korvaa palkintoa, mikäli sen toimittaminen estyy osallistujan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi. Järjestäjä ei vastaa postissa kadonneesta tai vahingoittuneesta lähetyksestä. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

Järjestäjän vastuu ja oikeudet
Arvontaan osallistuvat vapauttavat arvonnan järjestäjän ja mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta tai palkinnon käytöstä. Arvonnan järjestäjän vastuu ei ylitä säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvonnan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.
Arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä. Järjestäjällä on oikeus poistaa osallistuja arvonnasta, mikäli osallistuja ei noudata arvonnan sääntöjä ja ehtoja.
Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa arvonnan sääntöjä sen voimassaoloaikana. Muutoksista ilmoitetaan arvontasivulla.
Arvontaan osallistuneiden yhteystietoja käytetään vain voitosta viestimiseen, ellei osallistuja ole erikseen antanut lupaa muuhun käyttöön.