Satsumat ovat sesongin ensimmäisiä pikkusitruksia. Satsuma on mandariinin ja klementiinin välimuoto, joka on alunperin kotoisin Japanista Kiushun saarelta. Klementiinin tavoin siinä ei ole siemeniä. Käytä muiden pikkusitrusten tapaan.